خانه سورس اندروید
RelativeLayout
شناسه پست: 1531
بازدید: 1325

ویژگی ساختار لایه ها در اندروید استودیو

در Android ، هر فعالیت دارای چند طرح بندی است و در آن چیدمان ها ، اجزا نمای مختلف وجود دارد ، بنابراین  ، ما در مورد چهار چیدمان در Android یعنی Relative Layout ، LinearLayout ،FrameLayout و ConstraintLayout صحبت خواهیم کرد بنابراین ، بیایید با طرح بندی نسبی شروع کنیم.

لایه ها در اندروید

RelativeLayout

در RelativeLayout همه ویجت ها و لایه های داخلش وابسته به هم هستن یعنی محل قرار گیری هر ویجیت  در لایوت  وابسته به ویجیت دیگر می باشد(البته وابستگی ها حین طراحی توسط طراح قابل تغییر می باشد).

ویوهای شما بصورت نسبی مجموعه ای از اشیا view را در داخل خود دارد که همه ی آن ها در یک موقعیت نسبی نشان داده می شوند.

لایه ها در اندروید

 

به عنوان مثال: اگر یک دکمه را روی صفحه نمایش داریم و اکنون می خواهیم TextView را زیر دکمه قرار دهیم ، یعنی TextView نسبتاً زیر دکمه است. بصورت زیر :

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">
  
  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Click Me!!" />
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/button2"
    android:text="MindOrks" />
</RelativeLayout>

از کد بالا ، می توان دریافت که ، TextView در زیر دکمه قرار دارد. در اینجا ما از layout_below برای قرار دادن TextView در زیر دکمه استفاده کرده ایم.

 

FrameLayout

یکی از طرح هایی است که به ما کمک می کند تا طراحی پیچیده تری را به راحتی ایجاد کنیم.
هنگامی که ما نیاز به ایجاد یک طرحی داریم که اجزای آن بر روی یکدیگر قرار بگیرند ، از FrameLayout استفاده می کنیم.

معمولا در فریم لایوت برای قرارگیری یک ویجیت یا ویو استفاده می شود.

 

Linear Layout

معنی خطی به صورت خط ، افقی یا عمودی. ما می توانیم در اینجا بفهمیم که همه عناصر داخل چیدمان خطی ، یکی پس از دیگری به صورت خطی مرتب می شوند.

اگر از جهت گیری افقی استفاده می کنید ، تمام نمایش های داخل LinearLayout یکی پس از دیگری به صورت افقی مرتب می شوند.

به عنوان مثال: یک دکمه در صفحه وجود دارد و اکنون باید متن را در زیر دکمه قرار دهیم. در اینجا ، باید جهت گیری LinearLayout را به صورت عمودی تعریف کنیم.

ویوها و ابزارهایی که استفاده می کنید بصورت افقی یا عمودی در یک راستا قرار می گیرند که شما می توانید با مشخص کردن ویژگی آن ( “….”= android:orientation) تگ لایوت نوع چینش ویوها را مشخص کنید.

 

ConstraintLayout

در کانسر لایوت حداقل باید هر ویجت را که ایجاد می کنید دارای دو مقدار باشد که یکی از آنها مشخص نمودن فاصله ویجت از راست یا چپ و دومی مشخص نمودن فاصله ویجت از بالا یا پایین می باشد.

 

لایه ها در اندروید

 

لایه ها در اندروید استودیو

نویسنده

مهدی محمدی  
کارشناسی نرم افزار - برنامه نویس اندروید - متخصص سخت افزار